Calendar: Friday, October 5
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 10/5 ALT_PAGE_NEXT
2018   Friday, October 5
   
การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เชียงรายคัพ for chaingrai game ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬามหาลัยราชภัฏเชียงราย
   
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและสนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
     
8:00 AM    
   
   
   
9:00 AM    
   
   
   
10:00 AM    
   
   
   
11:00 AM    
   
   
   
12:00 PM    
   
   
   
1:00 PM    
   
   
   
2:00 PM    
   
   
   
3:00 PM    
   
   
   
4:00 PM    
   
   
   
5:00 PM    
   
   
   
icsCalendar.ics GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta