Zimbra
Close
จัดอบรม CBT ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมพิมานอินน์ เชียงราย
Subject : จัดอบรม CBT ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมพิมานอินน์ เชียงราย
Date : Thursday, June 7, 2018 - Friday, June 8, 2018  GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
Organizer : "ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย" <chiangrai@mots.go.th>