Zimbra
Close
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานนวดสปาเพื่อสุขภาพรองรับนักท่องเที่ยว ณ โรงแรมพิมานอินน์ เชียงราย
Subject : ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานนวดสปาเพื่อสุขภาพรองรับนักท่องเที่ยว ณ โรงแรมพิมานอินน์ เชียงราย
Date : Tuesday, June 26, 2018 - Wednesday, June 27, 2018  GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
Organizer : "ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย" <chiangrai@mots.go.th>