Zimbra
Close
การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เชียงรายคัพ for chaingrai game ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬามหาลัยราชภัฏเชียงราย
Subject : การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เชียงรายคัพ for chaingrai game ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬามหาลัยราชภัฏเชียงราย
Date : Thursday, September 13, 2018 - Sunday, October 7, 2018  GMT +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
Organizer : "ผู้ประสานงาน จังหวัดเชียงราย" <chiangrai@mots.go.th>